İLK DEFA
GALATASARAY ÜYELERİ İLE GALATASARAY TARAFTARI
GALATASARAY’IN SORUNLARINA VE BU SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE DAİR ORTAK BİR PROJE ÜRETİYOR!
Ali Sami Yen’in 1905 yılında;
“Maksadımız İngilizler gibi toplu bir hâlde
oynamak, bir renge ve bir isme mâlik
olmak ve Türk olmayan takımları yenmek.”
sözüyle yaktığı Galatasaray kıvılcımı,
112 yılda büyük bir tutku ve hedefe
dönüşerek bugünlere gelmiştir.

Ali Sami Yen’in başlatmış olduğu bu
serüvenin adı;
”GALATASARAY FİKRİDİR”
Galatasaray Fikri’nin Metin Oktay ile başlayan
ikinci serüveni ise;
“PARAYA KARŞI ARMAYA DUYULAN AŞKIN
FİKRİDİR”


Galatasaray, bu dönemde Metin Oktay’ın
körüklediği kıvılcımla Edirne’den Hakkâri’ye
kadar uzanan Galatasaray Taraftarı Kimliğini
oluşturmuştur.


Bir başka deyişle, Galatasaray iki kale direği
arasından çıkarak Türkiye’nin kalbine
silinmemek üzere yazılmıştır.
Galatasaray’ın Jupp Derwall ile başlayan
üçüncü serüveni ise;
“AVRUPA VE DÜNYAYA AÇILAN BİR ASLAN
FİKRİDİR”

Galatasaray'ın bu dönemdeki yükselişi; sporda
sistemin, çalışmanın, programın ve
planlamanın bir spor kulübünü
Avrupa ve dünya markasına dönüştürmesinin
FİKRİNİ kurmuştur.

Galatasaray, bu dönemde
Türkiye Cumhuriyeti’ni sokaklara
dökerek kuruluş fikrine ulaşmanın ve
milyonları mutlu etmenin haklı
onurunu yaşamıştır.
Galatasaray, bu dönemde
DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN birisi olduğu gerçeği ile yüzleşmiş,
geriye dönüşü olmayan şanlı ve bir o kadar da zorlu bir yola girmiştir.
Galatasaray, bugün dördüncü serüvenine başlamanın sancılarını yaşamaktadır.
Galatasaray’ın dördüncü serüveni;
“BİLGİ ÇAĞINDA TARAFTARI VE KULÜBÜNÜN BÜTÜNLEŞTİĞİ
HER YÖNÜYLE YENİLENMİŞ ÜRETKEN VE SİSTEMLİ BİR
GALATASARAY FİKRİDİR”

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 • Galatasaray tarihinde ilk defa, Galatasaray Üyeleri ile Galatasaray Taraftarları Galatasaray’ın sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine dair bir proje ürettiler.

 • Geleceğin Galatasaray’ı projesi Galatasaray’ın yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarına yönelik sadece konuşmanın yetmeyeceğine ve bu konuda gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretilmesi gerektiğine yönelik bir ortak çalışma projesidir. Burada en önemli çözüm ise kulübün kademeli olarak açılması ve İçeri-Dışarı ayrımının tamamen kaldırılması ve hatta ortak bir gelecek perspektifinin ortaya konulmasıdır.

 • a) Galatasaray’da tüm branşlarda profesyonel dernekleşme olabilirse şirketleşme önerisinde bulunuyoruz. Yani branşların temel çatıda Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bağlı olduğu ancak bağımsız yapılar ve bütçeler ve hatta üyelik sistemine bağlı bir yapılanma öneriyoruz.

  b) Galatasaray’da artık işin uzmanlaşması sürecine geçilmesini öneriyoruz. Bu kapsamda bu dev yapıyı her bölümde farklı bir örgütlenme modeli ile yönetme fikrini savunuyoruz. Sportif değer yaratan veya yaratmayan her türlü varlık birbirinden ayrılmalıdır.

  c) Galatasaray iş ortaklıkları modelini hayata geçirmelidir. Her sektörde markanın değerini arttırıcı iş birliktelikleri geliştirilmelidir.

  d) Yurt dışı hedefleri belirlenmeli ve orada önemli bir iş ortaklığı ile gelişme sağlanmalıdır.

  e) Dünya markası kulüpler ile bir dünya markası Galatasaray’ın yarışabileceği iletişim kanalları oluşturulmalıdır.

  f) Taraftar kavramı konusunda takipçi kavramının da öneminin anlaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ağırlıklı ilgi alanı dışında sempati duyan insanların da kazanılması ve potansiyel oluşturması bir ekonomik değer yaratabilecekleri unutulmamalıdır

  g) Futbol şubesi tamamen yeniden yapılandırılmalıdır. Sportif üst yapının sportif direktörlük ile yönetilmesi sağlanmalı ve bu yapı teknik kadroyu, scout ekibini,transfer şube ve idari menajerleri, alt yapıyı, teknik kadro ile oyuncular arasındaki ilişkiyi belirlemeli ve sağlamalıdır.

  h) Galatasaray tüzüğü değiştirilmeli ve 5 yıl boyunca üye sayısının %10’u kadar üyeyi kulübe kazandırmalıdır. Üyelik sisteminde derecelendirme kesinlikle kaldırılmalıdır.

  i) Galatasaray Divan Kurulu 3 veya 6 aylık periyotlar halinde çalışacak bir Yüksek Danışma Kurulu haline gelmelidir. Bu kurula denetim konusunda önemli bir görev verilmelidir.

  j) Galatasaray’ı dünyanın en zengin kulüplerinden birisi yapabilecek önemli bir mülk zenginliği olduğu unutulmamalı ve tüm gayrimenkullerin GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) veya GYF (Gayrimenkul Yatırım Fonu) çatısına alınması gerekmektedir. Bu şekli ile Türkiye’nin en büyük gayrimenkul geliştirme yapısı ortaya çıkabilir ve mülkler satılmadan değerlendirilebilir.

  k) Galatasaray Taraftarının gücü küçümsenmemelidir. Bu güç onu dünyanın en büyük markalarından birisi haline getirmiştir. Bu noktada Galatasaray Fikir Atölyesi oluşturularak taraftarın sorunları ve kulübe katkıları sağlanmalıdır.

  l) Galatasaray’ın tüm yapılanmasının etkin ve şeffaf bir denetim mekanizmasına oturması sağlanmalıdır.

 • Galatasaray Fikir Atölyesi bir Melek Yatırımcı fikrinin Galatasaray’a katkı sağlanması düşüncesidir. Yine Galatasaray sorunlarının tartışıldığı ve çözüm üretildiği Yönetim Kurulu’nun zorunlu olarak bu konularda fikirlere cevap verdiği bir yapılanmadır. Galatasaray’ın Geleceği fikrinin alt yapı okuludur.

 • Galatasaray’a katkı sağlamak isteyenlere fikirlerinin üretime geçilmesi halinde hem Galatasaray’ın hem de fikri sunanın kazandığı bir AR-GE üssüdür. Bu amaçla çalışacaktır. Yine tüm eleştirilerin ve sorunların konuşulduğu bir düşünce kuruluşu olacaktır.

 • Galatasaray Fikir atölyesi sorumlu yönetim kurulu üyesi vasıtası ile yönetilecek olup bir Melek Yatırımcı alt yapısı ve yine her sorunun tartışıldığı Genel kurul üyelerinden 5 taraftarlardan 5 kişilik bir Galatasaray Kürsüsü mekanizmalarını içermektedir. Melek Yatırımcı Kurulu sunulan fikirlerin üretilmeye elverişli olup olmadığı kararını verecek yine Galatasaray Kürsüsü tüm sorunları kendi içinde tartışarak Yönetim Kuruluna taşıyacaktır.